Autentický úspěch

Šťastnými se nestáváme, protože jsme dosáhli úspěchu; stáváme se úspěšnými, protože jsme šťastní.

V dnešní době mnoho lidí pracuje na plný úvazek, ale žije jen napůl. Často pracujeme bez vize a radosti. Abychom vyhrávali v práci, prohráváme v životě. Pracujeme opravdu tvrdě, abychom dosáhli různých cílů, ale často zůstáváme nenaplněni, s narušeným zdravím a vztahy.

Klíčem ke skutečnému úspěchu je poznat sama sebe, své životní poslání, mít vizi a autentické cíle. Čím lépe známe sami sebe, tím efektivněji budeme žít, pracovat a vycházet s ostatními.

Máte svou vlastní definici úspěchu? Jak zní?

Žijeme v době změn. Změna je neustálá a Život nám přináší více nových situací k řešení, než kdykoli předtím. Mít odvahu nemít vše pod kontrolou a otevřít se změnám je projevem síly. Hluboké přijetí dočasného charakteru tohoto světa nabízí účinný způsob jak žít. Nic fyzického netrvá věčně – včetně pracovních míst, firem, vztahů, manželství, dobrých časů a těžkých časů. Budeme-li si toho vědomi, pomůže nám to cenit si naší práce teď, našich vztahů teď, našeho života teď.

Mnoho let jsem měřila úspěšnost svou výkonností. Mnoho let jsem byla proto velmi výkonná. Ale jen zřídka jsem si našla čas na oslavu toho, čeho jsem v práci dosáhla. Mé zdraví, krásné a hluboké rodinné a přátelské vztahy, nic z toho se nekvalifikovalo jako něco, co je úspěch. Až pocit nespokojenosti a zhoršující se zdravotní stav mě donutily zcela přehodnotit vnímání úspěchu.

Dnes úspěch hodnotím jinak. Ujasnila jsem si smysl svého života a má práce má vizi. Ujasnila jsem si sama pro sebe, že mé skutečné hodnoty jsou láska, radost a rodina, nikoli výkonnost. A pokud se mi daří v každém jednotlivém dni tyto hodnoty naplňovat a řídit se jimi, pak je tento den úspěšný. Počet odpracovaných hodin, realizovaných projektů či splněných povinností v domácnosti nejsou mým hlavním měřítkem úspěchu.

Každý den je příležitostí posoudit, jak jsem úspěšná v naplňování svého smyslu života a k oslavě i těch sebemenších krůčků za svou vizí.

Jak slavíte svůj úspěch Vy? Dokážete se ocenit za to, co je pro Vás důležité?

Má inspirace

Setkání s Robertem Holdenem, Ph.D., předním světovým odborníkem v oblasti štěstí jako stavu mysli a autentického úspěchu mě velmi hluboce ovlivnilo. Jsem velmi vděčná, že jsem měla příležitost s Dr. Holdenem osobně studovat a absolvovat jeho certifikační kurzy v USA(Coaching Happiness, Coaching Success). Je mým zdrojem nikdy nekončící inspirace na téma sebepřijetí, lásky, štěstí a úspěchu.

Své poznatky předávám dále na seminářích jak v USA, tak také v České republice.

Zamyšlení se nad tím, co je úspěch a vytvoření vlastní definice úspěchu

výrazně zvětšuje a prohlubuje vnímání naší úspěšnosti. 

A když se cítíme jako úspěšní my sami, vnímá nás tak i naše okolí.

Your Comment