Nejlepší rádce na světě: Vaše duše

Velmi mně inspiruje Steve Jobs svým přístupem k životu. Ve slavném projevu pro absolventy Stanfordské univerzity mimo jiné řekl:“…Váš čas je omezený.  Nemařte ho tím, že budete žít podle představ jiných lidí… Nedopusťte, aby názory ostatních přehlušily Váš vnitřní hlas… Mějte odvahu následovat své srdce a intuici.“

Něco uvnitř nás vždycky ví, co je pro nás v daný moment nejlepší – ať už se to týká velkých životních rozhodnutí, jako je např. přijmutí pracovní nabídky nebo sňatek, či „malých“ rozhodnutí, jak je např. přijmutí pozvánky na nějakou společenskou akci nebo dobrovolnická práce pro charitativní organizaci.

Svět kolem nás má ale často svou vlastní představu o tom, jak bychom měli žít. Sama jsem tomuto tlaku ve svém životě mnohokrát čelila, někdy úspěšně a někdy méně úspěšně. Například jsem cítila velký tlak svého okolí na to, abych si pořídila byt na hypotéku. Mělo to logiku, ale já jsem po tom vnitřně netoužila a tak jsem to neudělala. V jiných situacích jsem ale svůj vnitřní hlas ignorovala a poznala jsem sama na svou kůži, jak moc si můžeme život zkomplikovat, když se neřídíme sami sebou.

Problém je v tom, že většinu času jsme jednoduše příliš zaneprázdění na to, abychom sami sobě naslouchali. Větší část našeho života se odehrává automaticky. Neustálý spěch a shon a obrovské množství aktivit nám vůbec nedovolují zaslechnout hlas naší duše. Ta k nám neustále promlouvá a dává ty nejlepší rady, které nám nikdo jiný nemůže dát. Například, že je toho na nás moc a měli bychom si říct o pomoc, že naše zaměstnání nás ubíjí a je potřeba s tím něco dělat nebo že opravdu už potřebujeme volný víkend sami pro sebe a ne jet na další akci s kamarády.

Když nenasloucháme sami sobě, tak dříve nebo později začneme pociťovat, že nám v životě něco chybí. Možná máme navenek vše, co si jen člověk může přát – rodinu, dobrou práci, hmotné zázemí, zdraví – ale uvnitř cítíme, že něco není v pořádku.

Následující 3 jednoduché kroky vám pomohou napojit se na vašeho vnitřního rádce – vaši duši, kdykoli budete potřebovat; výsledky na sebe nenechají dlouho čekat:

1. Zpomalte: Čím více toho „děláme“, tím méně můžeme „být“. Soustřeďte se na jeden úkol místo mnoha úkolů najednou, zrušte některé aktivity z vašeho týdenního programu, či si najměte pomoc s úklidem. Yoga, Tai Chi nebo procházka v přírodě jsou nesmírně prospěšné pro naši mysl a její zklidnění.

2. Dejte si schůzku sami se sebou: Celé dny jste k dispozici jiným lidem a je proto úplně v pořádku si pravidelně udělat čas a klid jen sami na sebe. Může to být několik minut nebo hodin, ale je opravdu nesmírně důležité tento nerušený čas pro sebe vytvořit.

3. Položte otázku: Svou duši si představte jako vnitřního rádce a jednoduše se ho zeptejte, co chcete vědět! Pokud se, například, rozhodujete ohledně pracovní nabídky, zklidněte se, zaměřte svou pozornost dovnitř a zeptejte se: „Co je pro mě nejlepší?“.  A pak naslouchejte. Odpověď může přijít formou vnitřního hlasu,  pocitu nebo vjemu.

Vaše duše je tím nejlepším rádcem na celém světě. Je to váš největší spojenec, který je vždycky k dispozici. Jeho rady jsou nad zlato.

Žít šťastný, radostný a naplněný život můžeme jen tehdy, když nasloucháme své duši a následujeme její vedení.

This post is also available in: English

Your Comment